BẢNG GIÁ THÁO LẮP MÁY LẠNH

BẢNG GIÁ THÁO LẮP MÁY LẠNH

Loại máy ĐVT SL Đơn giá Ghi chú
Nhân công tháo máy lạnh treo tường 1HP - 1,5HP Bộ 1 99.000đ Tùy theo độ khó
của công trình
mà tính phí phụ thu.
Nhân công lắp máy lạnh treo tường 1HP - 1,5HP Bộ 1 250.000đ
Nhân công tháo máy lạnh treo tường 2HP - 2,5HP Bộ 1 139.000đ
Nhân công lắp máy lạnh treo tường 2HP - 2,5HP Bộ 1 350.000đ
Nhân công tháo máy lạnh âm trần Bộ 1 250.000đ
Nhân công lắp máy lạnh âm trần Bộ 1 500.000đ

 

BẢNG GIÁ SẠC GAS MÁY LẠNH

Loại máy ĐVT SL Đơn giá Ghi chú
Máy lạnh treo tường Gas R22 1HP - 1,5HP PSi  1 15.000đ Bảo hành
3 - 6 tháng
Máy lạnh treo tường Gas 410 1HP - 1,5HP PSi  1 20.000đ
Máy lạnh treo tường Gas R22 2HP - 2,5HP PSi  1 20.000đ
Máy lạnh treo tường Gas 410 2HP - 2,5HP PSi  1 40.000đ
Máy lạnh tủ đứng, âm trần, áp trần PSi  1 Liên hệ

 

BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH

Loại máy ĐVT SL Đơn giá Ghi chú
Máy lạnh treo tường 1HP - 1,5HP Bộ 1 100.000đ Bảo hành
2 tháng
Máy lạnh treo tường 2HP - 2,5HP Bộ 1 140.000đ
Máy lạnh âm trần, áp trần 3HP Bộ 1 250.000đ
máy lạnh tủ đứng Bộ 1 200.000đ

 

 

Gửi yêu cầu báo giá

Địa chỉ